Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Rozhodnutí předsedy úřadu

Úřad v této rubrice publikuje vybraná anonymizovaná rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu. V souladu s § 152 správního řádu lze proti rozhodnutí Úřadu, tedy například rozhodnutí o spáchání přestupku či jiného správního deliktu nebo rozhodnutí o uložení opatření k nápravě, podat řádný opravný prostředek, rozklad. O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu, který může napadené rozhodnutí potvrdit, zrušit nebo změnit. Proti rozhodnutí předsedy Úřadu o rozkladu se již není možné odvolat a lze jej napadnout pouze žalobou ke správnímu soudu.