Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Veřejnost
  3. Q&A (otázky a odpovědi)
  4. Zpracování údajů na internetu

Zpracování údajů na internetu

GDPR přiznává v čl. 15 každé osobě dotčené zpracováním jejích údajů (subjektu údajů) právo na přístup k určitým informacím o zpracování. Jedná se zejména o sdělení účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců.

V případě pochyb o způsobu a rozsahu zpracování, zdrojích údajů apod. tímto GDPR dává možnost zjistit, zdali jsou o vás osobní údaje zpracovávány, resp. ověřit konkrétní parametry zpracování tak, abyste mohli zvážit další kroky a případně požadovat nápravu.

Požádáte-li správce o takové informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, je správce povinen Vám je  bez zbytečného odkladu sdělit, resp. nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech to mohou být až tři měsíce.

Informace správce poskytuje bezplatně, kromě případů, kdy je odlišný postup možný na základě zákonného zmocnění.

V případě, že neobdržíte do 30 dnů na Vaši žádost od správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů, resp. informaci o prodloužení vyřízení žádosti s důvody, můžete na tuto skutečnost Úřad upozornit. V takovém případě je nutné doložit všechny relevantní informace a dokumenty o jednání se správcem (tj. i text žádosti o informaci o zpracování Vašich osobních údajů atd., např. pokud byla žádost o informace zaslána poštovní zásilkou, doporučuje se doložit i doručenku.).

Na některé zvláštní situace a postupy (např. bezpečnostní agendy, či postup Policie ČR) se povinnost dle čl. 15 GDPR nevztahuje.