Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Úřednická zkouška

Úřednická zkouška

Úřad pro ochranu osobních údajů je ústřední správní úřad, který zřizuje zkušební komise pro obor služby Ochrana osobních údajů. Služební úřad umožní osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru, vykonat úřednickou zkoušku; tato osoba si hradí náklady na vykonání úřednické zkoušky sama.

Vzor žádosti osoby, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru o vykonání úřednické zkoušky, naleznete níže.

Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním obecné části úřednické zkoušky byla stanovena služebním předpisem na 500 Kč na osobu.

Výše paušální částky nákladů spojených s každým vykonáním zvláštní části úřednické zkoušky pro obor služby Ochrana osobních údajů byla stanovena služebním předpisem 2 000 Kč na osobu.

 

Dokumenty