Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 5. května 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5. května 2023 požadované informace v tomto znění: 

Ad 1)    Pracovištěm zajišťujícím krizové řízení je krizový štáb, který Úřad zřizuje v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Členy krizového štábu jsou ředitel odboru provozně ekonomického, odboru informačních technologií, vedoucí oddělení základních identifikátorů a vedoucí oddělení informatiky. Úkolem krizového štábu je úprava postupu při řešení krizových situací, aktualizace dat a informací v jednotlivých částech krizového plánu, řešení krizových situací při vyhlášení krizového stavu a spolupráce s dalšími orgány krizového řízení.

Ad 2)     Po odeznění krizové situace způsobené onemocněním COVID - 19 nebyly v posledním období řešeny v rámci Úřadu žádné krizové stavy.

Ad 3)   Vyjma obecné součinnosti v rámci krizové situace způsobené onemocněním COVID -19 se Úřad v posledním období do řešení obecné krizové situace nezapojil.