Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 25. srpna 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 25. srpna 2023 požadovanou informaci v tomto znění:

Úřad prvotně sděluje, že nelze předpokládat, že by Vám kterýmkoliv orgán veřejné moci sdělil osobní údaje fyzické osoby na základě Vámi uváděných skutečností. Pokud však máte podezření, že při zpracován Vašich osobních údajů došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), můžete se na Úřad obrátit stížností na správce nebo zpracovatele Vašich osobních údajů. Podrobný návod, jak postupovat, včetně příslušného formuláře, je zveřejněn zde: Chci podat stížnost na správce nebo zpracovatele: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).