Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 25. srpna 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 25. srpna 2023 požadované informace v tomto znění:

Ad 1)     V žádném pravomocně skončeném řízení nebylo shledáno Porušení (umístění možnosti volby pro „souhlas“ a „nesouhlas“ se zpravováním osobních údajů prostřednictvím souborů cookies do různých vrstev v rámci cookies lišt, kterým je návštěvník cíleně ovlivňován, aby souhlas udělil (tzv. DDP – Deceptive Design Pattern / Klamavý designový vzor) vymezené Vaší žádostí. Toto Porušení bylo shledáno pouze v řízeních, která prozatím nebyla pravomocně skončena.

Ad 2)     Vzhledem k odpovědi Ad 1) je tento dotaz bezpředmětný.