Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 18. července 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 18. července 2023 požadované informace v tomto znění:

Ad 1.    Na Úřadu nyní vykonává státní službu 85 státních zaměstnanců.

Ad 2.    Ano, výkon služby z jiného místa ve smyslu § 117 zákona o státní službě je na Úřadu využíván.

Ad 3.    Nyní je uzavřena dohoda o výkonu služby z jiného místa s 21 státními zaměstnanci.

Ad 4.    O výkon státní služby z jiného místa je nezbytné požádat a v návaznosti na stanovisko nadřízeného představeného je zpracován návrh dohody o výkonu služby z jiného místa, kterou uzavírá za Úřad jeho předseda jako služební orgán.

Ad 5.    Požadavek musí být podán písemně a vždy jsou posuzovány individuální důvody, které státní zaměstnanec v žádosti uvede ve spojitosti s povahou vykonávaných činností na daném služebním místě

Ad 6.    Ano, na některých místech je výkon služby z povahy práce vyloučen, protože svým charakterem vyžadují fyzickou přítomnost zaměstnance na pracoviště. Obecně se jedná o takové činnosti, jejichž povaha neumožňuje výkon služby z jiného místa objektivně realizovat.

Ad 7.    Rozvržení výkonu státní služby z jiného místa je individuální dle žádosti konkrétního státního zaměstnance a dle stanoviska bezprostředně nadřízeného představeného (např. 1 den v týdnu, tak aby nebyl ohrožen výkon státní služby na daném služebním místě).

Ad 8.    V Úřadu není přenesena služebním předpisem pravomoc uzavírat dohody o výkonu služby z jiného místa na jednotlivé představené.

Ad 9.    Je využíváno jak standardních, tak i rámcových dohod.

Ad 10.    Dohody jsou uzavírány v listinné podobě.

Ad 11.    Žádná žádost o výkon služby z jiného místa nebyla zamítnuta.

Ad 12.    Na Úřadě není využíváno jiných nástrojů než uzavírání dohod o výkonu státní služby z jiného místa.