Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 16. března 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 16. března 2023 požadované informace v tomto znění:

Ad 1)     Při posuzování Vámi zaslané žádosti bylo Úřadem zjištěno, že dle § 30 odst. 1 a dle § 32 odst. 2, písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dosud nebyl Úřadem ustanoven opatrovník ve správním řízení, ve kterém měla být účastníkovi uložena povinnost, v případě, kdy tímto účastníkem byla právnická osoba bez statutárního orgánu.

Ad 2)     S ohledem na skutečnost, že byl Úřadem ustanoven opatrovník právnické osobě pouze v jednom případě, a ani v tomto případě nepřistoupil Úřad k výběru opatrovníka z řad advokátů, nemá zpracovanou metodiku pro ustanovení opatrovníka z řad advokátů a ani nevede žádné seznamy advokátů, které by ustanovoval jako opatrovníky.