Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 13. dubna 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 13. dubna 2023 požadovanou informaci v tomto znění: 

Na webových stránkách Úřad nezveřejňuje údaje všech státních zaměstnanců/zaměstnanců zařazených k výkonu státní služby/práce v Úřadu a ani dle žádného zákona takovou povinnost nemá. Na základě § 8a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. má povinný subjekt pouze povinnost poskytnout osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení pouze na základě žádosti dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., nikoliv tyto informace zveřejňovat o všech státních zaměstnancích/zaměstnancích zařazených k výkonu státní služby/práce v povinném subjektu na webových stránkách. Povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, pouze informace uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., tudíž Úřad žádnou svou zákonnou povinnost neporušuje a ani neuvádí veřejnost v omyl, když na svých webových stránkách dobrovolně zveřejňuje pouze osobní údaje a telefonické kontakty vedoucích zaměstnanců, případně zaměstnanců aktuálně pověřených vedením oddělení nebo řízením odboru. Osobní údaje ani telefonní kontakty řadových státních zaměstnanců/zaměstnanců zařazených k výkonu služby v Úřadu na webových stránkách zveřejněny nejsou, proto v současné době nejsou na webových stránkách zveřejněny ani údaje o Mgr. Filipu Jebavém a Mgr. Monice Bendové.