Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 12. ledna 2023

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 12. ledna 2023 anonymizovanou verzi kontrolního plánu pro rok 2023  a dále poskytl žadateli požadovanou informaci, v tomto znění:

V roce 2022 byly pravomocně uloženy 4 pokuty za porušení GDPR, ke kterým byly v příloze poskytnutí informace poskytnuty další požadované informace.

Nejvyšší, dosud pravomocně uložená pokuta, byla uložena ve výši 2 000 000 Kč, správní řízení bylo vedeno pod sp. zn. UOOU-05066/20. Příkaz, kterým byla uložena tato pokuta, je zveřejněn zde .