Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 6. září 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 6. září 2022 požadované informace:  

Úřad pro ochranu osobních údajů sděluje, že kamerové systémy u komunikací řešil na základě podnětů a stížností podaných subjekty údajů a v žádném případě nebyly shledány důvody zahájení správního řízení z moci úřední. Současně byla ověřována legalita zpracování osobních údajů v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti obecní/městskou policií a Policií České republiky inspektory Úřadu a nebyl zjištěn rozpor s příslušnou právní úpravou. Anonymizovaný seznam podaných podnětů a stížností byl poskytnut v příloze. 

Úřad pro ochranu osobních údajů dále řešil kamerové systémy u komunikací a nad dálnicemi v rámci své kontrolní činnosti, kdy proběhla kontrola u třech velkých statutárních měst, avšak pouze v jediném případě bylo kontrolou zjištěno částečné pochybení v plnění povinností podle čl. 30 GDPR. K těmto kontrolám je nutné uvést, že byly zaměřeny na kamerový systém daného města jako celek, tj. nikoli pouze ve vztahu ke kamerám na komunikacích či kamerám disponujícím funkcí rozpoznávání registrační značky.