Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 30. března 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 30. března 2022 požadované informace:  

Na dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců provedl Úřad pro ochranu osobních údajů tento počet kontrol v jednotlivých letech:          

  • 2017: 3
  • 2018: 1
  • 2019: 0
  • 2020: 1
  • 2021: 2

Pro úplnost je však nezbytné poskytnutou informaci doplnit o skutečnost, že primární působnost ve věci ochrany osobních údajů zaměstnanců náleží inspekci práce.  Počet kontrol na dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců zahájených Úřadem na základě podnětu/stížnosti v jednotlivých letech:

  • 2017: 3
  • 2018: 0
  • 2019: 0
  • 2020: 1
  • 2021: 2

Vzhledem k tomu, že vymezení 2 dotazů požadovaných informací bylo obecné, neboť nebylo zřejmé, zda tyto dotazy mají mít souvislost (časovou a i věcnou) s otázku č. 1 či nikoliv, byl žadatel vyzván v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. k upřesnění žádosti o poskytnutí informace.  Jelikož žádost nebyla upřesněna do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bylo rozhodnuto o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 14 odst. 5 písm. b) in fine zákona č. 106/1999 Sb.