Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 27. září 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 27. září 2022 požadované informace:

Předmětné ohlášení porušení zabezpečení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ohlášení“) je u Úřadu pro ochranu osobních údajů vedeno ve spise sp. zn. UOOU-03176/22. Úřad pro ochranu osobních údajů se ohlášením zabýval a neshledal v daném případě systémové porušení povinností správce a tedy důvod pro uplatnění dozorových nebo nápravných pravomocí, proto bylo ohlášení odloženo a o této skutečnosti byl sepsán úřední záznam o odložení ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů čj. UOOU-03176/22-2 (dále jen „záznam o odložení“). Obsah záznamu o odložení je součástí dokumentu nazvaného „Podnět směřující proti Ministerstvu práce a sociálních věcí pro zpřístupnění osobních údajů ze soudního spisu 3. osobě – sdělení“, čj. UOOU-03130/22-2 ze dne 27. září 2022, který žadatel obdržel jako podatel podnětu k prošetření podezření ze spáchání přestupku, eventuálně trestného činu podle § 180 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterého se mělo podle žadatelova podání dopustit Ministerstvo práce a sociálních věcí ve věci, která je předmětem ohlášení.