Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 23. února 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 23. února 2022 požadované informace:  

Od nabytí účinnosti GDPR (tj. od 25. května 2018) do 31. ledna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 433 stížností, v nichž předmět stížnosti souvisel s povinnostmi správce dle čl. 32 GDPR (pozn. v řadě případů tyto stížnosti nebyly posouzeny jako důvodné, často se jednalo o ad hoc jednání zaměstnance správce). 

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 eviduje Úřad pro ochranu osobních údajů 1287 ohlášení správců dle čl. 33 GDPR. V jednotlivých letech:

  • 2018 – 260
  • 2019 – 416
  • 2020 – 292
  • 2021 – 294
  • 2022 (do 31. ledna 2022) – 25

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 je počet uložených pravomocných pokut 13, jejich celková výše činí 615.000 Kč a nejvyšší uložená pokuta v souvislosti s porušením zabezpečení osobních údajů činí 180.000 Kč. 

Od nabytí účinnosti GDPR do 31. ledna 2022 je počet zahájených kontrolních činností 40, počet uložených nápravných opatření 4 a počet zahájených řízení o sankci ve věcech zabezpečení osobních údajů činí 28. K uvedenému lze doplnit, že do počtu „zahájených řízení o sankci“ byla uvedena i řízení, která skončila napomenutím či upuštěním od potrestání.