Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 21. prosince 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 21. prosince 2022 požadované informace v tomto znění:

Informace o ukončených kontrolách dle GDPR a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“) byly Úřadem zveřejněny zde: Kontroly za rok 2022: Ukončené kontroly: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Počet zahájených kontrol za rok 2022 dle GDPR ke dni podání žádosti: 23.

Počet ukončených kontrol za rok 2022 dle GDPR ke dni podání žádosti: 19.

Počet zahájených kontrol za rok 2022 dle zákona č. 480/2004 Sb. ke dni podání žádosti: 12.

Počet ukončených kontrol za rok 2022 dle zákona č. 480/2004 Sb. ke dni podání žádosti: 9.

Počet zahájených správních řízení za rok 2022 dle GDPR ke dni podání žádosti: 31 (z toho bylo 18 zahájeno v roce 2021, ale právní moc rozhodnutí či příkazu nastala až v 2022).

Počet zahájených správních řízení za rok 2022 dle zákona č. 480/2004 Sb. ke dni podání žádosti: 29 (z toho byla 4 zahájena v roce 2021, ale právní moc rozhodnutí či příkazu nastala až v 2022).

Souhrnná výše pravomocně udělených pokut za rok 2022 GDPR ke dni podání žádosti: 210 000 Kč.

Souhrnná výše pravomocně udělených pokut za rok 2022 dle zákona č. 480/2004 Sb. ke dni podání žádosti: 822 000 Kč.