Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. září 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. září 2022 požadovanou informaci:  

Systémy, se kterými Úřad pro ochranu osobních údajů pracuje, nevyužívají rodná čísla, tudíž není potřeba v tomto ohledu software měnit. Nad rámec tohoto sdělení doplňuje, že smlouvy, které má uzavřeny s dodavateli, jsou nastaveny tak, aby jakákoliv případná změna legislativy, která musí být reflektována v příslušném systému, byla provedena dodavatelskou společností v rámci pravidelných tzv. „maintenance“ poplatků, takže pro Úřad pro ochranu osobních údajů by, v souvislosti s ukončením zápisu rodných čísel do občanských průkazů, jejich nahrazením bezvýznamovým směrovým identifikátorem nebo jiným identifikátorem a související nemožností soukromého sektoru používat při komunikaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů rodná čísla, žádné náklady vzniknout neměly.