Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 14. března 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 14. března 2022 požadované informace:  

Stížnost, která nebyla ke dni 8. února 2022 uzavřena, je vedena pod sp. zn. UOOU-3223/21, jedná se o nemocnici. 

V roce 2021 probíhalo celkem 6 kontrol týkajících se kamerových systémů, s ohledem na uvedená kritéria v žádosti o informaci však tyto nespadaly do definovaných otázek. Dvě kontroly (z uvedených) byly zahájeny na základě podnětu/stížnosti z roku 2020 (sp. zn. UOOU-4358/20, UOOU-2308/20), jedna kontrola byla zahájena na základě podnětu z roku 2021 (sp. zn. UOOU-2737/21), avšak bez výzvy stížnosti/podnětu, a tři kontroly byly zahájeny na základě vlastních poznatků Úřadu pro ochranu osobních údajů (sp. zn. UOOU-4263/21, UOOU-4462/21, UOOU-4351/21). 

Pro úplnost Úřad doplnil, že kontrola sp. zn. UOOU-5087/20 se netýkala primárně kamerových systémů, ale toho, zdali kontrolovaná osoba zpracovávala údaje v souvislosti s využitím biometrické identifikace žáků v rámci projektu Bezpečná škola.