Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. února 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 11. února 2022 požadované informace:  

Podle § 27 odst. 3 ve spojení s § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, náleží předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů naturální plnění užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici.

Podle směrnice Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2022, o stanovení požadavků na služební a pracovní místa, je na místě předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů stanoven požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení Důvěrné