Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 1. září 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 1. září 2022 částečně požadované informace, a to tak, že v prvé části žadateli poskytl ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem vypracované Telemarketing – výkladové stanovisko s odpověďmi na nejčastější otázky a manuál Jak se bránit nevyžádanému telemarketingu v listinné formě, vzhledem ke skutečnosti, že žadatel uvedl, že nemá přístup k internetovému připojení. 

V dalších částech poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů požadované informace v tomto znění: 

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČO 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, byl s účinností od 1. června 2000 zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Dne 24. dubna 2019 byl tento právní základ transformován na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

S dotazy ohledně SOLUS, CRIF-EBCB byl žadatel odkázán přímo na tyto subjekty. Nad rámec výše uvedeného Úřad pro ochranu osobních údajů doplnil, že zákonný rámec pro fungování databází o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele, tedy i zájmového sdružení SOLUS, lze nalézt v § 20z odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví maximální dobu pro uchovávání informace o závazku v délce 3 roky po zániku závazku pro zpracování údajů v příslušném registru a Úřadu pro ochranu osobních údajů není známo, že by byla připravována změna tohoto ustanovení. 

Úřadu pro ochranu osobních údajů není známo, že by bylo plánováno zavedení čísla sociálního či zdravotního pojištění místo rodného čísla. Již v tuto chvíli však mají zaměstnanci přidělen bezvýznamový směrový identifikátor, který využívá zaměstnavatel vystupující za zaměstnance u OSSZ a zdravotní pojišťovny, ale ani v tomto případě se nejedná o přímé nahrazení rodného čísla číslem sociálního nebo zdravotního pojištění. 

Státní úřad zpracovává údaje o žadatelích, kteří ho písemně kontaktovali v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, proto se na toto zpracování nevztahuje čl. 17 GDPR, ve smyslu čl. 17 odst. 3 GDPR.