Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 1. února 2022

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 1. února 2022 požadovanou informaci:  


Úřad pro ochranu osobních údajů nevydal žádné právně závazné rozhodnutí ve věcech stížností podle čl. 77 GDPR, které se týkají odmítnutí žádosti o přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR z důvodu zjevné nedůvodnosti nebo nepřiměřenosti žádosti ve smyslu čl. 12 odst. 5 GDPR, z důvodu, že poskytnutí informace by mohlo vést k zahájení trestního, anebo správního řízení vůči správci osobních údajů nebo subjektu údajů nebo z důvodu, že poskytnutí informace by vedlo k ohrožení průběhu již zahájeného trestního nebo správního řízení.