Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 9. března 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5. března 2021 požadované informace:

Oblast ekonomika

Dva dokumenty „Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů pro rozpočtové období 2019-2021“, resp. „Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů pro rozpočtové období 2020-2022“; (rozpočtová položka 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená) již byly poskytnuty ve sdělení Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. dne 5. prosince 2019, č. j. UOOU-04960/19-2.

Schválený rozpočet 2020

výdaje celkem – 171 776 819,00 Kč. 

Čerpání 2020

výdaje celkem – 179 617 661,60 Kč (v tom čerpání nároků předchozích let). Schválený rozpočet výdajů pro rok 2019 byl ve výši 167 195 335,00 Kč, pro rok 2020 ve výši 171 776 819,00 Kč a pro léta 2021-2023 ve výši 168 776 819,00 Kč.

Rok Plánovaný počet zaměstnancůSkutečný počet zaměstnancůPrůměrný plat
201810910152 513 Kč k 31. prosinci
201911510154 628 Kč k 31. prosinci
202011210754 956 Kč k 31. prosinci
202111210851 059 Kč k 28. únoru

Specifikace software používaného Úřadem pro ochranu osobních údajů

EIS JASU

Ekonomický informační systém pro zpracování účetnictví.

dodavatel: MÚZO Praha, s.r.o., Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 49622897 náklady: 2x půlroční poplatek á 28 165,17 Kč, tj. za rok 56 330,34 Kč s DPH   

CROSEUS

Elektronický systém řídicí kontroly k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

dodavatel: Dynatech, s.r.o., Londýnské náměstí 853/1, 639 00 Brno, IČO 25501003
náklady: měsíční poplatky á 46 887,50 Kč s DPH  

AVENSIO

Mzdový a personální systém

dodavatel: Alfa Software s.r.o., Pražská 22, 339 01 Klatovy, IČO: 26359812
náklady: za rok 26 818,- Kč s DPH

licence k produktům spol. Microsoft (MS Office 365 – balík kancelářských programů, serverové licence operačních systémů) 

dodavatel: DNS a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO 25146441 (pozn.: spol. Microsoft prodává licence pouze prostřednictvím vybraných obchodních partnerů) 
náklady: za rok 2 312 329,- Kč s DPH

GINIS

Spisová služba.

dodavatel: Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783
náklady: za rok 382 243,- Kč s DPH

Informační modul 

Statistické přehledy nad spisy ve spisové službě.

dodavatel: TESCO SW a.s., Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, IČO 25892533
náklady: 0,- Kč

IS UOOU

Aplikace pro potřeby dozorové činnosti Úřadu, podpora zakládání spisů ve spisové službě
dodavatel: TESCO SW a.s., Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc, IČO 25892533
náklady: 0,- Kč

TRITIUS

Knihovní informační systém.

dodavatel: Tritius Solution a.s., Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČO 05700582
náklady: za rok 50 820,- Kč s DPH

ASPI

Právní informační systém.

dodavatel: Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, IČO 63077639 
náklady: za rok 242 906,- Kč s DPH

Beck-online

Právní informační systém.

dodavatel: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 24146978
náklady: za rok 92 400,- Kč s DPH

Zoner Photo Studio X

Program pro úpravu a organizaci fotek.

dodavatel: ZONER Software a.s., Nové sady 583/18, 602 00 Brno, IČO 49437381
náklady: za rok 3 278,- Kč s DPH

V Úřadu působí Základní odborová organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací při ÚOOÚ. Není uzavřena kolektivní smlouva.

Úřad pro ochranu osobních údajů je členem Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board; orgán Evropské unie), kde členství automaticky vyplývá z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, které je zakládajícím aktem. Z tohoto členství neplynou žádné přímé finanční závazky pro Úřad ani pro státní rozpočet obecně. V Evropském sboru pro ochranu osobních údajů zastupuje Úřad jeho předseda.

Úřad se účastní činnosti celosvětové konference Global Privacy Assembly (není mezinárodní organizací), která sdružuje na 130 dozorových úřadů pro ochranu dat a soukromí a jejímž hlavním cílem je propagace a prosazování standardů ochrany dat a soukromí v globálním měřítku. Ani v tomto případě ze zapojení neplynou Úřadu přímé finanční závazky (členské poplatky). V Global Privacy Assembly zastupuje Úřad jeho předseda.

Výroční zpráva za rok 2019 již byla povinným subjektem zaslána v příloze dokumentu Poskytnutí informaci k žádostem o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 17. července 2020, č. j. UOOU-02818/20-2. Výroční zpráva za rok 2020 není v tuto chvíli zpracována.

Oblast personalistika

Titul, jméno, příjmeníZastávaná funkceVe funkci od
Mgr. Jiří Kauckýpředseda1. září 2020
Mgr. Josef Prokešmístopředseda13. června 2019
Mgr. Petr JägerPh.D. místopředseda1. ledna 2021
Mgr. Simona Botkováředitelka sekce kancelář Úřadu 1. prosince 2020
Mgr. Josef Štípskýředitel odboru legislativy a metodiky1. prosince 2020
JUDr. Jiří Žůrekředitel odboru dozoru13. května 2020
Mgr. Petr Kobylkaředitel odboru právního a koordinačního22. února 2021
Ing. Jaroslava Divokáředitelka odboru provozně ekonomického1. července 2015
Ing. Václav Strnadředitel odboru informačních technologií1. července 2019
JUDr. Simeona Zikmundováředitelka odboru práva na informace10. března 2020
Mgr. Markéta Pokornávedoucí oddělení rozhodování3. února 2020
Mgr. Monika Bendovávedoucí oddělení přezkumu20. dubna 2020
Ing. Zdeněk Hachvedoucí oddělení informatiky1. dubna 2010
Ing. Eva Vrbovávedoucí oddělení základních identifikátorů1. srpna 2010
Mgr. Bc. David Burianvedoucí oddělení akreditací a předávání údajů 15. března 2004
Hana Smutnávedoucí oddělení ekonomického1. července 2015
Mgr. Tomáš Patákvedoucí tiskového oddělení21. února 2017
Mgr. et Mgr. Vít Zvánovecvedoucí oddělení legislativního30. června 2015
Mgr. Radek Procházkavedoucí oddělení vnitřní správy1. července 2015
Ing. Zdeňka Filovávedoucí oddělení podpory10. října 2017
Mgr. Eva Cupákovávedoucí oddělení kontroly soukromého sektoru 1. února 2020
Ing. Helena Žemličkovávedoucí oddělení kontroly veřejného sektoru9. září 2019
Mgr. Martina Šnajderová, DiS.vedoucí oddělení obchodních sdělení1. ledna 2007
Mgr. Ladislav Hejlíkvedoucí oddělení konzultací1. dubna 2000
Mgr. Jana Novákovávedoucí oddělení podnětů a stížností1. května 2018
JUDr. Soňa Matochová, Ph.D.vedoucí oddělení analytického1. července 2016
neobsazenovedoucí oddělení právního 

Pracovní řád, spisový řád a skartační řád již byly poskytnuty ve sdělení Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. prosince 2019, č. j. UOOU-04960/19-2, přičemž od poskytnutí informace nebyly tyto interní akty řízení ani novelizovány.

Ve sdělení Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. prosince 2019, č. j. UOOU-04960/19-2, bylo sděleno, že Úřad nezřizuje jiné organizace.

Přijatá opatření na ochranu zdraví zaměstnanců i veřejnosti před pandemií koronaviru COVID-19 od roku 2020 do současnosti:

 • zajištění dezinfekčních prostředků pro zvýšenou dezinfekci povrchů v budově Úřadu,
 • náhrazení běžného mýdla dezinfekčním mýdlem v kuchyňkách a toaletách Úřadu,
 • zajištění dezinfekčního gelu na ruce ve společných prostorách Úřadu,
 • zajištění bezkontaktních dávkovačů dezinfekčního prostředku na ruce ve vstupních prostorách Úřadu,
 • měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem při vstupu do budovy,
 • omezení návštěv a osobních kontaktů mezi zaměstnanci,
 • omezení jednání se zaměstnanci jiných úřadů,
 • prodloužení lhůt pro povinné osoby (např. v rámci kontrol, správních řízení),
 • zajištění pravidelné dezinfekce zasedacích místností vyvíječem ozonu,
 • zajištění pratelných látkových roušek pro zaměstnance (2020),
 • zajištění jednorázových zdravotnických roušek pro zaměstnance (2020),
 • zajištění respirátorů FFP2 pro zaměstnance (2021),
 • povinnost nosit v prostorách úřadu FFP2 respirátor,
 • zavedení možnosti práce z domova,
 • využití prostředků pro vzdálenou komunikaci,
 • zavedení vzdáleného přístupu k software nezbytnému pro chod úřadu,
 • omezení úředních hodin a omezení osobních konzultací pro veřejnost,
 • pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy.

Výdaje za rok 2020 na ochranu zaměstnanců proti COVID-19 byly ve výši 180 337,66 Kč.

Výdaje na respirátory a roušky v roce 2020 byly ve výši 109 368,00 Kč, od firem:

 • PLEAS a.s., Havířská 144, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 60916265, 
 • MASANTA, s.r.o., Dolnocholupická 915/65, 143 00 Praha 4, Modřany, IČO 25730533 a 
 • lékárny.  

Zůstatek ve výši 70 969,66 Kč byl použit na nákup dezinfekčních prostředků a pomůcek od firem 

 • Westody Office, Žirovnická 3133/6, 106 00 Praha 10, IČO 03657337, 
 • BENU lékárna, AVEFLOR a 
 • Zásobování, a.s., Chloumecká 3376, 276 01 Mělník, IČO 46354221.

Směrnice o požární ochraně již byla povinným subjektem zaslána v příloze dokumentu sdělení Poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. prosince 2019, č. j. UOOU-04960/19-2, přičemž od poskytnutí informace nebyl tento interní akt řízení novelizován.
BOZP v oblasti mimořádných událostí, posuzování rizik a prevence před patologickými jevy Úřad nedisponuje.