Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 8. listopadu 2021

 Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 8. listopadu 2021 požadované informace:

Počet správních sankcí uložených povinným subjektem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení (EU) 2016/679“) v České republice ode dne 25. května do dne 31. prosince 2018 je 19 ve výši 1.173.000 Kč.

Počet správních sankcí uložených povinným subjektem podle nařízení (EU) 2016/679 v České republice v roce 2019 je 33 ve výši 1.435.000 Kč.

Počet sankcí uložených povinným subjektem podle nařízení (EU) 2016/679 v České republice v roce 2020 je 30 ve výši 2.080.000 Kč.

Počet sankcí uložených povinným subjektem podle nařízení (EU) 2016/679 v České republice ode dne 1. ledna do 26. října 2021 je 37 ve výši 5.916.000 Kč.

Podle nařízení (EU) 2016/679 byla ke dni 26. října 2021 nejvyšší uložená pokuta v České republice 2.000.000 Kč, a to z důvodu neprovedení opatření k nápravě.