Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 7. ledna 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 7. ledna 2021 následující informace týkající se informačních systémů veřejné správy, jejichž správcem je podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, Ministerstvo spravedlnosti, a to konkrétně Seznam znalců podle § 15 a Evidence posudků podle § 29 zákona:

Úřad pro ochranu osobních údajů posuzoval návrh věcného záměru zákona v roce 2010 v meziresortním připomínkovém řízení a v roce 2016 posuzoval rovněž v meziresortním připomínkovém řízení návrh paragrafovaného znění.

Posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů bylo provedeno v rámci obecné části důvodové zprávy v meziresortním připomínkovém řízení. Návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA) je dostupný na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.