Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 6. března 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5. března 2021 požadované informace, přičemž níže uvedené údaje se vztahují k postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů jako povinného subjektu a nezohledňují jeho specifické postavení podle zákona č. 111/2019 Sb., tedy ustanovení § 16b a § 20 zákona č. 106/1999 Sb.
 

  • V roce 2020 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů celkem 99 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  • V 8 případech částečně odmítl informaci poskytnout a ve 3 případech odmítl informaci poskytnout úplně
  • V případě Úřadu pro ochranu osobních údajů je opravným prostředkem proti rozhodnutím rozklad v souladu s § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 16 zákona č. 106/1999 Sb. 
  • V osmi případech obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 2 rozklady proti rozhodnutí o úplném odmítnutí poskytnout informaci. Jednalo se o spis sp. zn. UOOU-00452/20, rozklad proti rozhodnutí byl zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno, a o spis sp. zn. UOOU-04561/20, rozklad proti rozhodnutí byl rovněž zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno.
  • V roce 2020 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 2 rozklady proti rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti. Jednalo se o spis sp. zn. UOOU-02304/20, rozklad proti rozhodnutí byl zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno, a spis sp. zn. UOOU-03746/20, rozklad proti rozhodnutí byl rovněž zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. 
  • V roce 2020 neviduje Úřad pro ochranu osobních údajů podání žádné žaloby ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 
  • V roce 2020 nebyly Úřadem pro ochranu osobních údajů poskytnuty žádné licence.
  • V roce 2020 obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů 4 stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb
  • Ve čtyřech případech byla požadována úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání při poskytování informací na žádost, přičemž ta byla v jednom případě ve výši 2 700 Kč také uhrazena. Tazatel žádal zaslání všech prvostupňových rozhodnutí Úřadu za rok 2019. Po provedené úhradě byly informace poskytnuty a způsobem umožňujícím dálkový přístup také zpřístupněny na webových stránkách Úřadu. 
  • V roce 2020 byla nedodržena lhůta stanovená zákonem č. 106/1999 Sb. ve 3 případech