Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 26. srpna 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 26. srpna 2021 požadované informace, že podle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. nelze-li podle § 178 správního řádu nadřízený orgán určit, rozhoduje v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti Úřad pro ochranu osobních údajů. Obě podání, tj. odvolání/rozklad proti rozhodnutí povinného subjektu i stížnost proti postupu povinného subjektu, se posílají Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím povinného subjektu, nelze je adresovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů.