Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 25. března 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 25. března 2021 požadovanou informaci:

Úřad pro ochranu osobních údajů sděluje, že v rámci kontrol provedených v letech 2019-2020 bylo součástí přípravy každé kontroly ověření způsobu jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a informování (veřejnosti), přičemž splnění povinností je prověřováno nejen ve formalitě „jmenování“ v těch případech, kdy povinnost jmenovat pověřence vychází za splnění určitých podmínek z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ale mj. také, zda byl pověřenec řádně zapojen do procesů podle obecného nařízení. Existence pověřence pro ochranu osobních údajů je považována za stejné zjištění, jako zda kontrolovaný subjekt je či není správcem osobních údajů a tento fakt není uveden v kontrolované oblasti (zahájení kontroly).

Jmenování pověřence tedy bylo zkoumáno v každé kontrole (s výjimkou kontrol nevyžádaných obchodních sdělení podle zvláštního zákona), přičemž v letech 2019-2020 bylo ukončeno u právnických osob nebo fyzických osob podnikajících (jakožto správce či zpracovatele osobních údajů) celkem 123 kontrol.

Úřadem pro ochranu osobních údajů nebyla v letech 2019 – 2020 nebyla uložena žádná pokuta týkající se porušení povinnosti právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (jakožto správce či zpracovatele osobních údajů) jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

V návaznosti na předcházející odpověď nelze uvést průměrnou výši pokut uložených Úřadem pro ochranu osobních údajů týkajících se porušení povinnosti právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (jakožto správce či zpracovatele osobních údajů) jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v letech 2019 – 2020.

V návaznosti na výše uvedenou odpověď nelze uvést nejvyšší pokutu uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů týkající se porušení povinnosti právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (jakožto správce či zpracovatele osobních údajů) jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů v letech 2019 – 2020.