Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 23. února 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 23. února 2021 požadované dokumenty, které jsou součástí spisu sp. zn. UOOU-00101/21, a to povinným subjektem poskytnuté doložení doručenky, která stvrzuje, že žadatel převzal dokument č. j. MUVPK-KS 55112/20-LAC, sp. zn. 217/2020, ze dne 30. 11. 2020; sdělení č. j. MUVPK-KS 55113/20-LAC, sp. zn. 218/2020, ze dne 30. 11. 2020 a povinným subjektem poskytnuté doložení doručenky, která stvrzuje, že žadatel převzal dokument č. j. MUVPK-KS 55113/20-LAC ze dne 30. 11. 2020.