Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 2. října 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 2. října 2021 požadované informace, tedy že za požadované období (posledních 5 let) vydal Úřad pro ochranu osobních údajů jedno rozhodnutí, sp. zn. UOOU-00063/18 (viz níže), ze dne 6. února 2018, ve kterém správce osobních údajů (municipalita) zaznamenával prostřednictvím kamerového systému mj. i své zaměstnance.

Pro úplnost bylo dodáno, že žadatelem požadované informace jsou primárně v působnosti Státního úřadu inspekce práce, neboť zpracování osobních údajů se řídí i speciálním předpisem, a to zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle § 316 odst. 1 zákoníku práce nesmějí zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Podle odst. 2 zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Podle odst. 3 jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle odstavce 2, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Dokumenty