Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 18. března 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 18. března 2021 následující informace: 

  • Povinným subjektem nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. a to od 1. ledna 1993 do 18. března 2021. 
  • Povinným subjektem nebyly založeny žádné jiné právnické osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. a to od 1. ledna 1993 do 18. března 2021.
  • Povinným subjektem nebyly založeny žádné právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. a to od 1. ledna 1993 do 18. března 2021.
  • Povinným subjektem nebyly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. žádné zakázky.
  • Povinným subjektem nebyly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb. žádné zakázky.
  • Povinný subjekt neměl uzavřenou v kalendářním roce 2020 žádnou nadlimitní veřejnou zakázku podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb.
  • Zásada transparentnosti se povinným subjektem zajišťuje tak, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem. Transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek je nejen podmínkou existence účinné hospodářské soutěže mezi jednotlivými dodavateli v postavení uchazečů, ale také nezbytným předpokladem účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků. Veřejné zakázky malého rozsahu probíhaly na webových stránkách https://nen.nipez.cz
  • Organizační struktura povinného subjektu ke dni 18. března 2021 je uvedena v pdf souboru
  • Povinný subjekt používá profil zadavatele.