Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 13. prosince 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 13. prosince 2021 požadované informace:

Za rok 2020 neobdržel předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů žádnou žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“).

Za období od 1. ledna do 13. prosince 2021 obdržel předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů 4 žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu.

Za rok 2020 ani za období od 1. ledna do 13. prosince 2021 nebylo vydáno předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů žádné usnesení podle § 80 správního řádu.

Za rok 2020 ani za období od 1. ledna do 13. prosince 2021 nebyla v žádném případě, kdy byla podána žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu, věc vyřízena Úřadem pro ochranu osobních údajů po uplynutí zákonné lhůty.