Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 11. února 2021

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 11. února 2021 požadovanou informaci v přiložené tabulce (viz dokumenty níže) o „… počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávných celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejich přiznané a uhrazené výše. Současně žádáme o poskytnutí informace o počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatněných nároků bez příslušenství. Spolu s tím, prosím, uveďte a vyčíslete nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch žalobců a v jejich neprospěch.“

K dotazu o sdělení počtu zaměstnanců, kteří za Úřad náhrady škody, újmy a regresní úhrady, byť i jen zčásti, vyřizují, a informaci, kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru, bylo odkázáno na již zveřejněnou informaci na stránce Poskytnutá informace dne 22. ledna 2020 webu ÚOOÚ.

Dokumenty