Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 9. června 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 9. června 2020 následující informace:

Bylo ke dni zodpovězení této žádosti o informaci zahájeno přezkumné řízení dle § 16b InfZ? 
Ano.  

Jestliže je odpověď na první otázku kladná, pak prosím o zodpovězení,  zda tak bylo učiněno vůči veřejné instituci ve smyslu § 2 odst. 1 InfZ. 
Ano.  

Je-li odpověď na otázku třetí kladná, pak prosím sdělte informaci, zda bylo Vaše rozhodnutí napadeno žalobou ve správním soudnictví. 
Úřad nebyl dosud informován o podání žaloby proti jeho rozhodnutí – resp., není nám známo, že by byla podána žaloba proti tomuto rozhodnutí.  

Má-li Váš úřad k dispozici, či byl-li jím vydán, interní pokyn, případně interní doporučení ve vztahu k § 16b InfZ, prosím o jeho zaslání. 
Úřad nevydal žádné doporučení ani interní pokyn.