Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 5. března 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 5. března 2020 následující informace:

1. V čem konkrétně spočívalo pochybení pana XY při provozování webů legal.pecina.cz a pv.pecina.cz?

Uvedené je možné seznat z již publikovaného druhoinstančního rozhodnutí předsedkyně Úřadu, které bylo v anonymizované podobě zveřejněno v sekci Rozhodnutí předsedkyně Úřadu pod čj. UOOU-02985/19-17 (viz dokumenty níže).

Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že se Úřad zabýval „právnickými výpočty“ pouze v rámci své působnosti, tj. v rozsahu prováděného zpracování osobních údajů jejich provozovatelem. V rámci toho shledal, že takové shromáždění a zveřejňování osobních a citlivých údajů [tj. zvláštních kategorií osobních údajů (např. o trestním řízení), pro které jsou stanoveny přísnější podmínky zpracování], je v rozporu s nařízením (EU) 2016/679.

Právní řád obecně neumožňuje, aby účel veřejnoprávních databází, byť některé mohou být veřejné, byl překračován tvorbou databáze soukromoprávní .

2. Jaká byla spotřeba elektrické energie v budově Úřadu v ulici Pplk. Sochora v minulém (případně pokud ještě není stav k dispozici tak v předminulém roce) a zda je elektrická energie v této budově využívána k vytápění, případně k ohřevu TUV?

Za rok 2019 - 255,5 MWh. Elektrická energie je využívána k ohřevu TUV.

 

Dokumenty