Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 30. června 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 30. června 2020 k těmto otázkám: 

1) Jaký útvar v rámci ÚOOÚ má v kompetenci propagaci instituce (pokud do propagace nespadá logo, tak prosíme o informaci, který útvar má v kompetenci logo). 2) V registru smluv lze pod číslem 8658839 dohledat uzavřenou smlouvu mezi ÚOOÚ a společností Ackee, s.r.o. Smlouva byla uzavřena 31. 5. 2019 a jejím předmětem je „Realizace modernizace vizuální identity ÚOOÚ". Společnosti se za zakázku zaplatilo 77 440,- Kč. Zhotovitel se v předmětné smlouvě mj. zavazuje vytvořit grafický manuál. Jako příloha u předmětné smlouvy v registru smluv ovšem figuruje grafický manuál od PS. Otázky k tomuto bodu jsou: a) Jak konkrétně se tyto peníze čerpaly? Pouhým pohledem na oficiální webové stránky ÚOOÚ lze zjistit, že si drží stále stejnou vizuální identitu, jakou měly před uzavřením předmětné smlouvy před více než rokem. b) Z jakého důvodu je u předmětné smlouvy přiloženo dílo jiného autora? Tedy PS, který je od roku 2003 autorem stávající vizuální identity? c) Máte jeho souhlas, aby se s jeho dílem takto nakládalo? d) Na základě čeho byla vybrána společnost Akcee, s.r.o.? e) Má s touto společností ÚOOÚ uzavřeny nějaké další smlouvy, a pokud ano, čeho se tyto smlouvy týkají? 3) Na webu grafika PM (petrmalinak.cz) lze jako ukázku jeho práce najít i grafický manuál ÚOOÚ (vytvořený v roce 2018). V tomto manuálu však figuruje úplně jiné logo, než jaké ÚOOÚ oficiálně užívá. Otázky k tomuto: a) Kdo je autorem loga užitého v manuálu, který na svém webu prezentuje PM? b) Kolik zadání tohoto loga stálo? c) Kolik stál grafický manuál vyhotovený PM? d) Proč ÚOOÚ toto logo ani grafický manuál PM nevyužívá? 4) jaká je historie loga, které Úřad (nejen) na svých webových stránkách v současnosti užívá? 5) Kolik toto logo stálo? 6) Lze právě toto logo považovat za oficiální logo ÚOOÚ? (vzhledem k tomu, že jiné logo souvislosti s činností ÚOOÚ nikde neobjevuje, tak by to tak mělo být) 7) Je čerpání prostředků ÚOOÚ (jako státní instituce) na pořízení loga v souladu s rozpočtovými pravidly?

následující informace:
Ad 1) Žádný vnitřní předpis propagaci Úřadu konkrétně neupravuje. Úkoly spojené s logem zajišťuje OIT (pozn.: Odbor informačních technologií) a TISK (pozn.: oddělení tiskové).

Ad 2a) Čerpaly se najednou v souladu se smlouvou na základě vystavené faktury a v souladu s právními předpisy.

Ad 2b) Podle článku 10 odst. 7 předmětné smlouvy, jsou přílohy nedílnou součástí. S ohledem na účel smlouvy bylo žádoucí, aby byl znám výchozí stav.

Ad 2c) K logu vytvořenému PS má Úřad výhradní licenční smlouvu.

Ad 2d) Na základě poptávky dle příslušného právního předpisu, kterým je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Ad 2e) Rámcovou smlouvu o poskytování programátorských služeb publikovanou v registru smluv 31. 5. 2018. K další části otázky Úřad odkazuje dle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na zveřejněnou informaci v registru smluv ( Rámcová smlouva o poskytování programátorských služeb dostupná na webu smlouvy.gov.cz ).

Ad 3a) GRADESI s.r.o.

Ad 3b) 30 250,- Kč.

Ad 3c) 31 500,- Kč.

Ad 3d) Doposud nebyla dokončena změna vizuální identity, která bude kompletně završena redesignem webových stránek.

Ad 4) Úřad současné logo využívá od roku 2003.

Ad 5) Odměna za poskytnutí licence byla dle textu předmětné smlouvy 45 000 Kč bez DPH.

Ad 6) Žadatel může považovat dosavadní logo za oficiální.

Ad 7) Čerpání prostředků je v souladu s rozpočtovými pravidly, všechny závěrečné účty (kapitoly) byly schváleny.