Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 30. července 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 30. července 2020 následující informace:


Kolik činila celková výše mimořádných odměn za I. pololetí 2020 (celková částka před zdaněním)?

2 257 000 Kč.

 

Kolik z celkového počtu zaměstnanců ÚOOÚ obdrželo mimořádné odměny v I. pololetí 2020?

96 ze sta zaměstnanců.

 

Jaká byla průměrná výše mimořádných odměn v I. pololetí 2020?

23 510 Kč.

 

Kolik činila celková částka odměn vyplacená představeným za celý úřad? Kolik představených se v úřadu nachází?

857 500 Kč, přičemž počet představených je 24.

 

Jaká byla celková částka odměn vyplacená ředitelům odborů a sekcí? Kolik ředitelů odborů a sekcí úřad zaměstnává?

310 000 Kč, přičemž počet ředitelů je 6.

 

Jaká byla celková částka odměn vyplacená zaměstnancům ve státní službě? Kolik zaměstnanců ve státní službě v úřadu pracuje?

1 764 000 Kč, přičemž počet těchto zaměstnanců je 75.

 

Kolik činila celková částka odměn vyplacená zaměstnancům, kteří nejsou ve státní službě? Kolik takových zaměstnanců zaměstnává ÚOOÚ?

493 000,-Kč, přičemž počet těchto zaměstnanců je 25.

 

Kolik činila nejnižší a nejvyšší vyplacená mimořádná odměna?

Nejnižší vyplacená odměna byla 4 000 Kč, nejvyšší pak 75 000 Kč.