Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 3. ledna 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 3. ledna 2020 tyto informace:

1) Kolik osob ve služebním či pracovním poměru ukončilo svoji činnost v období od 23. 3. 2018 do 23. 4. 2019.

2) Ve kterém odboru a oddělení byly tyto osoby zařazeny a na jaké pozici v době ukončení práce pro Úřad pracovaly,

3) Jak dlouho byly tyto osoby zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ať již ve služebním poměru, pracovním poměru, či jiném poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).  

V předmětném období ukončilo svoji činnost v pracovním či služebním poměru 7 zaměstnanců: 

 • Odborný rada v oddělení inspektorát 4, 1.6.2007 – 31.3.2018. 
 • Asistent oddělení registračního, 16.3.2001 – 30.6.2018. 
 • Odborný rada v oddělení legislativním, 20.3.2017 – 17.8.2018. 
 • Vedoucí oddělení právního, 1.7.2017 – 16.9.2018. 
 • Odborný rada v odboru kontrolním, 15.11.2017 – 9.5.2018.
 • Asistent odboru kancelář předsedkyně, 1.4.2018 – 17.7.2018. 
 • Inspektor, 1.10.2010 – 9.4.2019.    

4) Kolik osob ve služebním či pracovním poměru ukončilo svoji činnosti (či ji ukončí) v období od 24. 4. 2019 do konce kalendářního roku 2019, tj. do dne 31. prosince 2019 včetně.

5) Ve kterém odboru a oddělení byly tyto osoby zařazeny a na jaké pozici v době ukončení práce pro Úřad pracovaly, jak dlouho byly tyto osoby zaměstnanci Úřadu pro ochranu osobních údajů (ať již ve služebním poměru, pracovním poměru, či jiném poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).  

V předmětném období ukončilo svoji činnost v pracovním či služebním poměru 11 zaměstnanců:

 • Odborný rada v odboru dozoru, 19.3.2018 – 31.8.2019. 
 • Odborný rada v oddělení inspektorát 3, 12.12.2018 – 7.5.2019. 
 • Vedoucí oddělení kontroly soukromého sektoru, 20.3.2017 – 1.12.2019. 
 • Ředitel odboru dozoru, 1.9.2003 – 9.8.2019. 
 • Odborný rada v oddělení inspektorát 1, 25.6.2018 – 25.6.2019.
 • Asistent oddělení příjmu podání, 1.1.2019 – 31.12.2019. 
 • Vedoucí oddělení kontroly veřejného sektoru, 1.1.2004 – 26.8.2019. 
 • Odborný rada v oddělení inspektorát 1, 17.5.2010 – 30.4.2019. 
 • Odborný rada v oddělení stížností a konzultací, 20.2.2017 – 31.12.2019. 
 • Odborný rada v oddělení kontroly soukromého sektoru, 1.2.2005 – 30.9.2019. 
 • Odborný rada v odboru dozoru, 16.10.2017 – 31.10.2019.