Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutá informace dne 15. května 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 15. května 2020 následující informace:

1) Úřad eviduje dvě podání, která dosud nebyla vyřízena v zákonné lhůtě (myšleno ze strany Úřadu). Od začátku roku k dnešnímu dni Úřad obdržel 45 žádostí o opatření proti nečinnosti nadřízených orgánů dle § 16b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a vydal celek 11 opatření proti nečinnosti.

2) Úřad obdržel od 2. ledna 2020 celkem 72 podání dle § 16b zákona č. 106/1999 Sb. V březnu t.r. bylo vyřízeno v rámci této působnosti Úřadu 15 podání, v dubnu t.r. 14 podání.