Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutá informace dne 12. května 2020

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 12. května 2020 následující informace:

1) Bylo na Vašem úřadě provedeno služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo?

Hodnocení bylo ukončeno ke dni 22.1.2020.

2) Kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem?

Šest

3) Kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující?

0 s výsledkem dostačující, 0 s výsledkem nevyhovující.

4) Kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?

Žádný

5) K jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?

Dle potřeby, není stanoveno pevné datum.

6) Jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance?

 

vedoucí zaměstnanci

řadoví zaměstnanci

vynikající odborníci

34 510

27 600

s výsledkem: vynikající

19 384

15 171

s výsledkem: velmi dobré

8 000

6 545

s výsledkem: dobré

7 250

4 809

s výsledkem: dostačující

0

0