Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statistika podnětů/stížností a informace o nejvyšší a nejnižší pokutě

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl dne 8. listopadu 2018 na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

Kolik stížností obdržel Úřad pro ochranu osobních údajů za období 1. červen až 1. listopad 2017?

Jednalo se o celkem 770 stížností.  

Kolik stížností obdržel ÚOOÚ za období 25. květen až 1. listopad 2018?

Úřad obdržel 1993 stížností. Oproti roku 2017 jsou zde zahrnuty i případné reakce stěžovatelů, které je nutné též považovat za další podnět/stížnost.

Kolik ÚOOÚ uložil správních pokut za podněty z obdržených stížností ÚOOÚ za předmětné období v souladu s GDPR?

V tuto chvíli 0.

Jakou nejvyšší a jakou nejnižší pokutu uložil ÚOOÚ za předmětné období?

Za porušení GDPR nebyla dosud udělena pokuta. V rozhodném období byly udělovány sankce za přestupky spáchané před účinností GDPR. Nejvyšší činila 1 500 000 Kč a nejnižší 5 000 Kč nebo napomenutí.