Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Statistika podnětů a stížností za definovaná období a počet správních řízení

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl dne 8. listopadu 2018 na základě žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

  • Počet stížností od občanů a právnických osob týkajících se zpracování osobních údajů obdržených Úřadem v období od 1. 1. 2018 do 25. 5. 2018 = 1097. Jelikož ke dni 25. 5. 2018 již bylo GDPR účinné, byla zaslána i informace k poslednímu dni předcházejícímu účinnosti GDPR tj. do 24. 5. 2018 včetně = 1073.    
  • Počet stížností od občanů a právnických osob týkajících se zpracování osobních údajů obdržených Úřadem v období od 25. 5. 2018 do 30. 9. 2018 = 1653.    
  • Počet stížností od občanů a právnických osob týkajících se zpracování osobních údajů obdržených Úřadem v roce 2017 = 1684. Oproti roku 2018 nejsou zahrnuty reakce stěžovatelů, které představovaly nutnost se stížností či podnětem opět zabývat.
  • Počet správních řízení týkajících se porušení povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 1. 1. 2018 do 25. 5. 2018 = řízení o přestupcích 38, řízení o opatření k nápravě 5.  
  • Počet správních řízení týkajících se porušení povinností v souvislosti se zpracováním osobních údajů zahájených Úřadem v období od 25. 5. 2018 do 30. 9. 2018 = řízení o přestupcích 14, řízení o opatření k nápravě 2.