Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informací o poskytování informací za rok 2017

Na základě žádosti žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 6. února 2018 následující informace:

Úřadu bylo v roce 2017 adresováno celkem 30 žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k jeho působnosti.

V plném rozsahu byla informace poskytnuta ve 24 případech. Ve třech případech Úřad poskytnout informaci zcela odmítl a ve třech případech byla žádost o informace odmítnuta částečně.

Důvodem odmítnutí či částečného odmítnutí byla ochrana osobních údajů osob, které byly obsaženy v požadovaných dokumentech anebo skutečnost, že šlo o požadavek na informace, které nelze dle § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout.

Na postup Úřadu při odmítnutí či částečném odmítnutí poskytnutí informace nebyla registrována stížnost tazatelů.  

Žádnému žadateli nebyla účtována úhrada nákladů.  

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete v dokumentu Směrnice č. 9/2016 (viz dokumenty níže).

Žádost dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Úřad pro ochranu osobních údajů v roce 2017 neobdržel.

Dokumenty