Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informací k rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2018

Na základě žádosti žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 4. ledna 2018 informace vztahující se k rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2018.

Jaká je výše prostředků obsažených v rozpočtové kapitole státního rozpočtu ČR na r. 2018 určeného na hospodaření ÚOOÚ?

165 469 862,- Kč

Jaký objem prostředků je v rámci kapitoly vyčleněn na mzdy ÚOOÚ a s nimi související náklady?

88 146 661,- Kč

Je výsledná výše prostředků v rozpočtové kapitole a současně i výše prostředků určených na mzdy v souladu s požadavky vznesenými Úřadem pro ochranu osobních údajů při projednávání návrhu státního rozpočtu?

Na platy a související výdaje byl požadován přesun z ostatních běžných prostředků v rámci celkového rozpočtu ÚOOÚ, tomuto požadavku nebylo vyhověno.  

Pokud požadavky ÚOOÚ nebyly naplněny, jak zněl požadavek ÚOOÚ a jak by bylo možné jej co nejefektivněji naplnit?  

Požadavek na platy a související výdaje byl o 1 440 000,- Kč vyšší.