Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace k zákonu č. 82/1998 Sb.

Na základě žádosti žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 16. ledna 2018 informace vztahující se k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Úřad pro ochranu osobních údajů doposud nevyplácel náhradu škody či nemajetkové újmy dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Zároveň stát prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů nikdy neuplatnil regresivní náhradu. Vnitřní předpis Úřadu pro ochranu osobních údajů týkající se vymáhání regresivních úhrad neexistuje.