Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Počet uložených pokut

Úřad pro ochranu osobních údajů na základě žádosti žadatele o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytl dne 2. 7. 2018 následující informaci:

Počet všech pokut za spáchání přestupků, které povinný subjekt (ÚOOÚ) uložil na základě ustanovení § 44 až § 45a zákona č. 101/2000 Sb., v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, je 34.

Pozn.: na základě žádosti žadatele byl proveden výpočet tak, že byly sečteny pokuty, které povinný subjekt (ÚOOÚ) ve výše uvedeném období uložil a to bez ohledu na případná odvolání, soudní přezkum, či jiné okolností, které by mohly vést ke změně, případně zrušení původních rozhodnutí.