Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

K systému na správu požadavků IT (ServiceDesk)

Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl dne 11. 9. 2018, na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující informace:

1) a) Jaký používáte systém na správu (řešení) požadavků (IT, procesních atd.), obvykle nazývaný ServiceDesk?

Úřad používá vlastní implementace v prostředí SharePoint.

b) Kdo je váš aktuální dodavatel a správce tohoto SW?

Jedná se o vlastní implementaci v prostředí SharePoint, kterou vytvořili a spravují informatici ÚOOÚ.

2) Od kdy používáte současný SW?

Od roku 2012.

3) Jaká byla pořizovací cena včetně licence?

0 Kč

4) Jaké jsou celkové roční náklady na provoz a správu tohoto SW?

0 Kč

5) Používají tento SW také některé další státní organizace (ať již podřízené či jiné)?

Ne

6) a) Prosím o zaslání smluv pokrývajících pořízení aktuální verze SW a provoz tohoto SW.

S ohledem na výše uvedené žádné podobné smlouvy neexistují.

b) Pokud k němu nemáte smluvní vztah, která organizace vám ho poskytuje?

Viz výše.

7) a) Jaký je celkový počet požadavků (či incidentů) v systému?

2477

b) Jaký je celkový počet požadavků (či incidentů) v systému od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2018?

403

c) Jaký je celkový počet požadavků (či incidentů) v systému od 1. 1. 2018 do 1. 7. 2018?

125

8) a) Jaký je celkový počet požadavků (či incidentů) v systému, které nejsou generovány strojem či automaticky (tzn. založené člověkem, bez ohledu, zda jde o zaměstnance resortu či občana)?

2477

b) Jaký je celkový počet těchto požadavků (či incidentů) v systému od 1. 7. 2017 do 1. 7. 2018?

403

c) Jaký je celkový počet těchto požadavků (či incidentů) v systému od 1. 1. 2018 do 1. 7. 2018?

125