Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutí kopie tabulky č. 1 obsažené v části II. přílohy č. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Na základě žádosti, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytl Úřad pro ochranu osobních údajů dne 21. března 2017 tabulku č. 1 (viz dokumenty níže), která je obsažena v části II. přílohy č. 1 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Ta je součástí Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Dokumenty