Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Poskytnutí informací vztahující se k činnosti rozkladové komise

Úřad pro ochranu osobních údajů na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytl dne 21. dubna 2017 informaci:

V současné době má Úřad pro ochranu osobních údajů zřízenu jednu rozkladovou komisi ve smyslu § 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Statut a jednací řád rozkladové komise byl poskytnut v dokumentu Směrnice č. 2/2014, kterou se vydává statut a jednací řád rozkladové komise (viz níže). Vybraná rozhodnutí rozkladové komise jsou zveřejněna v rubrice Rozhodnutí předsedy Úřadu. Informace o rozhodovací činnosti, resp. statistice lze nalézt ve výročních zprávách v rubrice Výroční zpráva.
 

Dokumenty