Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o zaregistrovaných "dlužnických registrech"

Úřad pro ochranu osobních údajů na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytl dne 18. dubna 2017 informaci, že Úřad nedisponuje speciální kategorií „dlužnických registrů“ oznamovaných dle § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ke dni poskytnuté informace bylo možné konstatovat 8 registrů, které byly zaregistrovány a jejich provozovatele splňovali definici provozovatelů databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele.

SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o.
CRIF - Czech Credit Bureau, a. s.
HAVEL HOLDING, s. r. o
NONE spol. s r.o.
Software production s. r. o.
Financial & Credit Executive, s. r. o.
České Centrum Kreditních Informací z. s.