Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

  1. Úvod
  2. Úřad
  3. Povinně zveřejňované informace
  4. Poskytování informací
  5. Informace poskytnuté na žádost
  6. Informace poskytnuté na žádost v roce 2016
  7. Poskytnutí komparační tabulky mezi evropskou a českou právní úpravou ochrany osobních údajů ze dne 8. února 2016

Poskytnutí komparační tabulky mezi evropskou a českou právní úpravou ochrany osobních údajů ze dne 8. února 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. ledna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí komparační tabulky mezi směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (viz dokumenty níže).  

Dne 8. února 2016 byl žadateli požadovaný dokument poskytnut, přičemž byl informován, že se nejedná o oficiální materiál Úřadu, ale pouze pracovní verzi, a proto nelze zaručit jeho přesnost a aktuálnost.

Dokumenty