Přejít k obsahu Přejít k hlavnímu menu
Kontakt

Toto je ověřovací provoz nového webu ÚOOÚ. Původní stránky Úřadu naleznete na old.uoou.cz.

Poskytnutí informace o webových stránkách Úřadu ze dne 9. září 2016

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 31. srpna 2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se požadavku na poskytnutí informací o webových stránkách Úřadu.

Dne 9. září 2016 poskytl Úřad žadateli následující informace:

K dotazu, zda jsou webové stránky Úřadu spravovány zaměstnancem nebo externím dodavatelem služeb, mu bylo sděleno, že webové stránky Úřadu jsou spravovány vlastními zaměstnanci. Externí dodavatel Úřadu poskytuje pouze licence k redakčnímu systému.  

K dotazu, jakou částku ročně vynakládá Úřad na správu těchto stránek, mu bylo sděleno, že Úřad vynakládá ročně 14.430 Kč s DPH za údržbu a technickou podporu jednotlivých modulů redakčního systému (viz Smlouva o provozu systému vismo služby společnosti  WEBHOUSE, s.r.o.).

K žádosti o  sdělení názvu společnosti a IČO tohoto dodavatele, jde-li o externího dodavatele, mu bylo sděleno, že informace o externím dodavateli je uvedena v zápatí webové stránky. Jedná se o společnost WEBHOUSE, s.r.o., IČO: 25327054.

K žádosti o poskytnutí kopií veškerých smluv, které s příslušným externím dodavatelem Úřad uzavřel, mu byly poskytnuty následující dokumenty (viz dokumenty níže).

Dokumenty